Gold Coast, אוסטרליה: ראש ממשלת מחוז קווינסלנד ושר החוץ שלה פוגשים מתרגלי פאלון דאפא

20 באוגוסט, 2017 | מאת תלמידי דאפא באוסטרליה

(Minghui.org)

באחד באוגוסט הייתה לתלמידי פאלון דאפא הזדמנות נדירה לפגוש אישית את ראש ממשלת מחוז קוויינסלנד ואת שר הבריאות שלה.המתרגלים הוזמנו להשתתף בפגישת העירייה ב-Currumbin RSL Club בגולד קוסט, בה ראשת הממשלה אנסטסיה פלאצ’ז’וק וחברי הקבינט שלה טיפלו בפניות של מאות מהאזרחים המקומיים לגבי מגוון סוגיות הנוגעות לממשלה המחוזית של קווינסלנד.
 
מתרגלי דאפא עם ראשת הממשלה אנסטסיה פלאצ’ז’וק (מימין)
 
ראש הממשלה פלאצ’ז’וק פגשה בקבוצת מתרגלי פאלון דאפא ושמחה לקבל מהם מידע על השיטה הרוחנית השקטה, על 18 השנים הארוכות של הרדיפה ועל זוועות קצירת האיברים הממשיכות להתרחש בסין.לאחר מכן היא הצטלמה עם המתרגלים והודתה להם על המידע ועל הזמן שהקדישו כדי להביא לה אותו באופן אישי.
היא שמחה לשמוע שעמותת הפאלון דאפא חברה בתכנית “פעיל ובריא” של מועצת העיר גולד קוסט, והעירה שהיא שמעה כבר בעבר על גופי המדיה שנוסדו על ידי מתרגלי פאלון דאפא וש”האפוק טיימס” הוא לדעתה נפלא.
שר הבריאות של קווינסלנד, קמרון דיק, קיבל גם הוא בברכה את ההזדמנות לפגוש את המתרגלים, והתרשם מהמאמץ של מועצת העיר גולד קוסט להרחיב את תכנית “פעיל ובריא” לקדם את אתרי התרגול של הפאלון גונג בגולד קוסט, בכך שהדפיסה עלונים עם הלוגו של העירייה.
 
מתרגלי דאפא עם שר הבריאות של מחוז קווינסלנד, קמרון דיק (באמצע)
 

השר עודד את המתרגלים להמשיך ולעדכן את הממשלה הפדרלית לגבי קצירת האיברים הכפויה בסין ולגבי הרדיפה. הוא הופתע לטובה כששמע שהסאנט האוסטרלי פתח לאחרונה בחקירה פדרלית בסוגיית הסחר הבין-לאומי באיברים אנושיים, שתבחן אם המערכת המשפטית האוסטרלית יכולה לעצור את סחר האיברים, ומה ניתן לעשות כדי למנוע זאת באוסטרליה וברחבי העולם. הוא קיבל בשמחה חומרי הבהרת אמת לגבי קצירת איברים וביקש מהמתרגלים לשלוח למשרדו מידע נוסף לגבי החקירה הפדרלית.