אור לגויים, אלו רבנים יצאו נגד תופעת הסחר באיברים? • וידאוליהודים קוראים גם עם הספר, העם הנבחר, או אור לגויים.

אנשים רבים מאמינים שתפקיד היהודים הוא לשמור על המוסריות של אנשי העולם…חלק ממש מתכוונים לזה.
הנה כתבה מהאתר החרדי הגדול ביותר בעולם:
http://www.bhol.co.il/article_old.aspx?id=67741&cat=9&scat=11